Ilmastokestävää matkailua

Vaikutukset

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nähtävissä eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkitaan seuraamalla muutoksia ajassa, ja tapahtuneiden muutosten avulla voidaan myös ennustaa tulevaisuudessa ilmeneviä vaikutuksia. Vaikutuksia tarkastellaan usein tietystä näkökulmasta, kuten ekologisesta, taloudellisesta, yhteiskunnallisesta tai poliittisesta. Ilmastonmuutos ilmenee eri tavoin eri puolilla maailmaa. Vaikutusten vakavuus riippuu pääasiassa kohdealueen sopeutumiskyvystä, ja usein vaikutuksista kärsivätkin eniten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi myös matkailun tulevaisuuteen, sillä matkailu perustuu usein kohteen ilmasto- ja luonnonolosuhteille. Joissakin paikoissa muutokset voivat olla positiivisia, kun taas monissa paikoissa matkailun olosuhteet huonontuvat. Uhattuna ovat erityisesti alueet, joiden toimeentulo perustuu pääasiassa matkailuun.


[ Ylös ]