Ilmastokestävää matkailua

Matkailu ja ilmastonmuutos

Matkailu perustuu liikkumiseen kohteiden välillä sekä kohteen sisällä. Suuri osa liikkumisesta tapahtuu kulkuvälineillä, jotka saavat energiansa fossiilisista polttoaineista - paikasta toiseen liikkuminen aiheuttaakin jopa 75 % matkailun tuottamista kokonaispäästöistä. Merkittävin näistä on hiilidioksidi. Myös matkailun "paikallaan" olevat elementit kuten majoitus ja nähtävyydet kuluttavat energiaa ja synnyttävät päästöjä. Päästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Matkailu siis vaikuttaa ilmastoon, mutta ilmaston muutokset vaikuttavat voimakkaasti myös matkailuteollisuuteen. Yksi matkailun tärkeimmistä vetovoimatekijöistä on sopiva ilmasto, sillä monet matkailijat valitsevat kohteen ja matkustusajankohdan tietynlaisen sään vuoksi. Voidaan ajatella, että matkailuteollisuus on itse tuhoamassa alansa elinehtoja, jollei se omalta osaltaan osallistu ilmastotalkoisiin.


Tässä osiossa esitellään matkailun ja ilmastonmuutoksen kaksisuuntaista suhdetta liikenteen, majoituksen sekä aktiviteettien ja nähtävyyksien näkökulmista. Lisäksi pohditaan ilmastonmuutoksen erilaisia vaikutuksia matkailualaan pyrkimyksenä auttaa ymmärtämään, miksi matkailuteollisuuden kannattaa reagoida siihen. Lopuksi tarjotaan keinoja ja esimerkkejä tuon reagoinnin kanavoimiseksi.[ Ylös ]