Ilmastokestävää matkailua

Globaali vastuu

Ilmastokestävyys on keskeinen aihe matkailun kannalta, sillä matkailijamäärät ovat maailmalaajuisesti kasvaneet jo kauan. Matkailu aiheuttaa samalla yhä enemmän kasvihuonepäästöjä. Päästöistä aiheutuvan ilmastonmuutoksen vaikutukset lisääntyvät erityisesti köyhimmissä kehitysmaissa, joiden asukkaat ovat haavoittuvaisimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Kehitysmaissa myösmahdollisuudet ympäristön suojeluun matkailun vaikutuksilta ovat pienempiä kuin esimerkiksi Suomessa.

Kehitysmaat ja kehityspolitiikka

Aiheen kannalta tärkein käsite lienee "kehitysmaa" tai sen kanssa rinnakkain käytettävä "kehittyvä maa". Kehitysmaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä IMF:n vuosittain päivitettävän jaon mukaisesti selvästi keskimääräistä köyhempää valtiota. Näissä maissa iso osa kansasta elää köyhyydessä tai muuten huonoissa oloissa. Lisää kehitysmaan määritelmästä täällä.

Kehityspolitiikalla tarkoitetaan Suomen ja muiden teollisuusmaiden harjoittamia ja valtionjohdon ohjaamia tukitoimia kehitysmaiden auttamiseksi erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Kehitysyhteistyö puolestaan on kehityspolitiikan käytännön toteuttamista yhdessä kohdemaiden tai niiden asukkaiden kanssa. Ruohonjuuritasolla kehitysyhteistyö jakautuu yksittäisiin projekteihin eli kehityshankkeisiin. Yksinkertaistettuna kehityspolitiikka siis ohjaa kehitysyhteistyötä, joka puolestaan ohjaa kehityshankkeita.[ Ylös ]