Ilmastokestävää matkailua

Mikä on ilmastonmuutos?

Ilmasto on muuttunut koko maapallomme eliniän, mutta nykyinen ilmastonmuutoskeskustelu koskee lähinnä ihmisten aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä. Lämpenemisen lisäksi ilmastonmuutoksella tarkoitetaan säiden ääri-ilmiöiden, kuten tulvien, myrskyjen ja kuivuuden, lisääntymistä. 1700-luvun alussa alkanut teollistumisen ajanjakso käynnisti uuden aikakauden, jonka myötä ilmastonmuutoksen pääaiheuttajat, kasvihuonekaasupäästöt, ovat lisääntyneet jatkuvasti kasvavalla vauhdilla. Ilmastonmuutosta aiheuttava kasvihuoneilmiö on saanut nimensä päästöjen aikaansaamasta maapalloa ympäröivästä kasvihuonekaasupäästöjen muodostamasta kerroksesta. Aivan kuten kasvihuoneessakin, auringon lämpösäteily pääsee kerroksen läpi, mutta ei enää ulos, ja ilma lämpenee.
Tässä osiossa käydään läpi, mitä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan, mikä sitä aiheuttaa, ja miten sitä tutkitaan. Lisäksi esitellään tapoja hillitä ilmastonmuutosta sekä keinoja sopeutua siihen.[ Ylös ]