Ilmastokestävää matkailua

"Ilmastokestävää matkailua" on Reilun matkailun yhdistyksen suunnittelema ja toteuttama verkkosivusto. Sivuston tavoitteena on tiedottaa suomalaisille matkailualan toimijoille, matkailijoille ja muille asiasta kiinnostuneille ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista sekä yksilö- että yritystasolla. Pääpaino on ilmastonmuutoksen ja matkailun välisessä suhteessa. Matkailu, ja etenkin siihen liittyvä liikenne, ovat osasyyllisiä ilmastonmuutoksen kiihtymiseen, mutta ilmastonmuutos tulee myös monin tavoin vaikuttamaan matkailuun. Suhde on siis kaksisuuntainen, ja matkailualalla tulisi reagoida ilmaston lämpenemiseen nopeasti ja tehokkaasti. Sivusto sisältää konkreettisia vinkkejä ilmastokestävän matkailun toteuttamiseksi niin matkailuyrityksille kuin yksittäisille matkailijoillekin.

"Ilmastokestävää matkailua" -hanke on rahoitettu pääosin Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella.


Palaute ja yhteystiedot: info(a)reilumatkailu.fi